Hvorfor velge oss

Som barnehage vet vi hvor viktig det er for foreldrene å få en trygg plass å levere barnet når man skal på jobb. For oss i Skala barnehage er det viktig at dere som foreldre kjenner trygghet når dere leverer barnet deres hos oss og at denne tryggheten opprettholdes hver dag barnet er i barnehagen.

Den samme tryggheten skal barna ha når de er i barnehagen. De skal føle seg trygge på at når mor eller far går ut av døren så er det andre omsorgspersoner som tar vare på de.

(Her kommer det mer informasjon!) 

Vi tilbyr blant annet

Fokus på tilvenning. Vi ser barnet og barnets behov.

Åpent hele året med unntak av røde dager og en plandag i mai.

Vi vasker utedresser og regntøy i barnehagen.

Stor voksentetthet med engasjert og godt utdannet personale som er stolte av jobben sin.

Romslige innearealer tilpasset alle alderstrinn.

Variert mat-tilbud med varmmat to dager i uken.

Kidplan

I barnehagen bruker vi et sikkert digital verktøy for å gi foreldre informasjon i form av inn og utsjekk av barn, beskjeder, oppdateringer, bilder av barna, samtykker etc. 

I foreldreappen kan dere:

Lese dagsrapporter om barnet

I dagsrapporten vil du får oversikt over levering og henting av barnet, sovetid og bleieskift dersom dette er aktuelt.

Samtykke

Denne funksjonen gjør det mulig for barnehagen å innhente samtykker fra dere digitalt. Barnehagen legger inn alle samtykker de trenger. Du som forelder huker av for å godkjenne, eller ikke godkjenne samtykkene.

Få oversikt i foreldreliste

Foreldrelisten gir deg oversikt over de andre barna som går i barnehagen og kontaktinformasjon til barnas foreldre. På denne måten blir det enkelt å sende ut bursdagsinvitasjoner og planlegge ettermiddagsbesøk.

Følge med på ukeplan

Kalender-funksjonen viser barnehagens planlagte aktiviteter denne uken. Du vil du kunne lese hva barnehagen har planlagt i morgen, slik at du kan forberede barnet og sende med klær og utstyr som trengs.

Se bilder fra dagen

Barnehagen kan opprette album, og legge ut bilder fra aktiviteter, turer eller hverdagsøyeblikk fra barnehagedagen. Du vil her få innblikk i barnets hverdag i barnehagen, slik at du kan snakke med barnet om hva de har gjort i barnehagen i dag.

Se oppdateringer på «tavla»

Gjennom tavleposter kan barnehagen legge ut korte beskjeder til alle foreldre, eller legge ut korte dagsrapporter med informasjon om hva de har gjort.

Sende beskjeder til barnehagen

Gjennom meldingsfunksjonen kan barnehagen og foreldrene utveksle viktige beskjeder om barnet, som når det er tomt for bleier i barnehagen. Du vil få push-varsel når barnehagen har sendt deg en melding.

(Kilde: https://www.kidplan.com/no/kidplan-for-foreldre/ )