Barnehagen vår

Avdelinger

Marihøna 0-1 år

Vårt motto og hovedfokus er omsorg, trygghet og sansene våre.

Vi skal fylle dagene barna med mest mulig omsorg, trygghet og nærhet. Barna skal få utforske mest mulig i gjennom å føle på nye ting, smake på nye ting, høre forskjellige lyder, se ulike farger og bli kjent med ulike materialer.

Vi går på turer i nærmiljøet vårt på de minste barnas forutsetninger og tar hensyn til små barneføtter.

Ansatte på Marihøna

Rikke Norenberg

Rikke har jobbet i Skala barnehage siden 2015. Hun ble utdannet barnehagelærer i 2021, og jobber som pedagogisk leder (100%) på Marihøna.

Amanda Holth

Amanda har jobbet i Skala siden 2019. Hun jobber som fagarbeider (100%) og var ferdig utdannet i 2021.

Caroline Storli Kvistnes

Caroline startet som lærling hos oss i Desember 2023.

Sommerfuglen 2-3 år

Vårt motto og hovedfokus er:

Sanser og utforsking.

Vi skal fylle dagene til barna med mest mulig omsorg, trygghet og nærhet. De skal få utforske mest mulig gjennom å føle på nye ting, smake på nye ting, høre forskjellige lyder, se ulike farger og bli kjent med ulike materialer.

Vi går på turer i nærmiljøet vårt på de minste barnas forutsetninger og tar hensyn til små barneføtter. 

Marihøna og Sommerfuglen har samme hovedfokus, for det er fortsatt dette som er viktigst, for 1 og 2 åringer. Men de kommer her til å utforske i større grad en det de gjør på Marihøna.

Ansatte på Sommerfuglen

Alexander Oddane

Alexander har jobbet i Skala siden januar 2023. Han ble utdannet barnehagelærer i 2017 og jobber som pedagogisk leder (100%) på Firkløveren. Alexander har fordypning i formidling og pedagogisk ledelse.


Emilie Lunde Granum

Emilie begynte hos oss som lærling i 2021. Hun ble ferdig utdannet fagarbeider i Mai 2023. Høsten 2023 startet hun på barnehagelærerutdanningen som deltidsstudent. Emilie jobber i en 50% stilling hos oss ved siden av skole.

Thea Andersen Waet

Thea startet som lærling hos oss i Januar 2024.

Trekløveren 3-4 år


Vårt motto og hovedfokus er:

Lek og sosial kompetanse.

Leken er en naturlig måte for barn å utforske verden på og det ønsker vi å legge til rette for, barna får mulighet til å knytte nære vennskap gjennom lek. Gjennom turer i skog og mark vil vi finne nye lekearenaer, og gjennom kropp og fantasi utvikler vi alltid unike lekeverdier.

Ansatte på Trekløveren

Thomas Fykerud Holme

Thomas jobber som pedagogisk leder (100%) på Trekløveren. Han var ferdig utdannet barnehagelærer i 2019. Thomas har jobbet i Skala siden 2022.

Rita Oline Skulbørstad

Rita jobber som fagarbeider (100%) og har jobbet i Skala siden 2012. Hun var ferdig utdannet fagarbeider i 2016. Rita har mange års erfaring og har jobbet i barnehage siden 2007. 
Rita har fordypning i barn med særskilte behov.

Anette Arnesen

Anette jobber som fagarbeider (100%) på Trekløveren. Hun ble ferdig utdannet fagarbeider i 2022 og har jobbet i Skala siden 2019.

Firkløveren 4-5 år

Vårt motto og hovedfokus er: 

Språk, Miljø og Natur.

Dette året er hovedfokuset språk, og gjennom opplevelser sammen i naturen og nærmiljøet, skal vi bli trygge i vårt språk og utforske det gjennom lesing, lytting og teste ut hva stemmen kan lage av lyder og egne språk.

Ansatte på Firkløveren

Linn Bekkevold

Linn jobber som pedagogisk leder (100%) på Sommerfuglen og har jobbet i Skala siden februar 2023. Linn var ferdig utdannet i 2009 og har mange års erfaring fra tidligere barnehage.

Robin Walker

Robin har jobbet i Skala siden 2018. Han ble ferdig utdannet fagarbeider i 2020 og jobber i 100% på Firkløveren.

Maya Øvly-Johansen

Maya jobber på Firkløveren som lærling (100%) og er ferdig utdannet fagarbeider våren 2024.

Skoleklubben 5-6 år

Vårt motto og hovedfokus er:

Naturen og WOW opplevelser

Vi skal utforske naturen og alt den har å by på, vi barna bruker eget kamera når vi er ute på tur og dokumenterer vår egen hverdag, som vi viser frem på høstutstillingen vår.

Vi har vår egen grønnsakshage og lager vår egen mat. Vi plukker bær og frukter som vi tar med tilbake til barnehagen og lager vårt eget syltetøy. Vi får opplevelser på sjøen for å se hva vi kan høste av den, med fisketurer og krepsefiske.

Vi har fokus på å ta vare på naturen vår, samtidig som vi sammen skaper Wow opplevelser i vårt aller siste år i barnehagen. Vi får også være med å stå på skøyter og ski om vinteren, lære å klatre på klatresenteret og lærer å svømme om våren?

Ansatte på Skoleklubben

Arild Hjelm Hansen

Arild har jobbet i Skala siden 2016. Han er utdannet adjunkt (lærer) og har mange års erfaring med arbeid i grunnskolen. Arild er pedagogisk leder (100%) på Skoleklubben.

Liv Høiberg

Liv jobber som fagarbeider (100%) på skoleklubben og har jobbet i Skala siden 2008. Hun tok fagbrev i 2016.

Simon Ekeberg

Simon har jobbet i Skala siden 2019. Han ble ferdig utdannet fagarbeider i 2021. Simon jobber i 100% stilling på Skoleklubben.

Administrasjon


Monika Hjelm Johansen


Monika er styrer og eier av Skala barnehage. Monika har jobbet i Skala siden 2005 og var med på å starte barnehagen. Hun ble ferdig utdannet barnehagelærer i 2013 og tok over som styrer i 2014.